Назва готелю: захист права на її унікальність

Назва готелю: захист права на її унікальність

№2 КВІТЕНЬ 2020

Вікторія Остапчук,

керуючий партнер патентно-юридичної агенції «Синергія», патентний повірений України, адвокат

 

Чи варто говорити, яку вагому роль відіграє назва готелю чи ресторану в його сприйнятті клієнтами? На назву закладу HoReCa покладається відповідальна роль формувати перше враження, зацікавлювати споживача. Надалі назва несе в собі репутацію закладу та очікування клієнта щодо відповідного рівня сервісу. Тому необхідно дуже уважно ставитися до питання вибору назви та дбайливо охороняти її

 

Режим охорони

Назви закладів можуть охоронятися як фірмові (комерційні) найменування та як знаки для товарів і послуг (ТМ). Який же режим правової охорони ефективніший?

Комерційне найменування відповідно до ст. 489 Цивільного кодексу охороняється, якщо воно дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо справжньої її діяльності. Проте чинне законодавство не дає чіткого визначення, які саме позначення є комерційними найменуваннями.

 

Законодавець визначає, що право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та охороняється без обов’язкової реєстрації. При цьому, що саме мається на увазі під першим використанням також, на жаль, не закріплено.

 

То що ж саме охороняється? Зазвичай до комерційного найменування відносять слово чи словосполучення, яке відрізняє одного суб’єкта або продукт від іншого. Наприклад, якщо підприємство має назву Підприємство з іноземними інвестиціями «МАКДОНАЛЬДЗ», то фірмовим найменуванням буде безпосередньо слово «МАКДОНАЛЬДЗ». Також це може бути найменування, яке не пов’язане з юридичною назвою особи, але активно використовується закладом у комерційній діяльності.

 

Норми цивільного законодавства також встановлюють, що особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють і (або) реалізовують, та послуг, які вони надають. Таким чином у межах одного міста можуть існувати паралельно два заклади під назвою «Ромашка», які належать різним особам. А ось питання, чи не буде це введенням в оману споживачів у разі конфлікту інтересів, буде вирішуватись вже в судовому порядку.

 

Що ж до торговельних марок, то режим їх охорони має чітку законодавчу регламентацію. Торговельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами. Такими позначеннями можуть бути, зокрема слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів. Законодавцем чітко визначені критерії надання правової охорони різним позначенням і максимально унеможливлюється існування однакових і схожих позначень.

 

Торговельні марки охороняються в силу їх реєстрації. Обсяг правової охорони торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві зображенням та переліком товарів і послуг. Також у свідоцтві закріплено власника прав на знак і дату, з якої права виникли (дата подання заявки на реєстрацію). Всі зареєстровані в Україні знаки для товарів і послуг сформовані у відкритому реєстрі.

 

Права на зареєстровану торговельну марку можуть бути ефективно монетизовані, шляхом передачі або ліцензування. Водночас майнові права на комерційне найменування належать до невідчужуваних прав інтелектуальної власності, тобто таких, що за ч. 2 ст. 490 ЦК України можуть бути передані лише за умови передання разом із ними іншій особі цілісного майнового комплексу особи, якій ці права належать.

 

Придбати повну версію статті →