Трудове питання: відносини з працівниками

Трудове питання: відносини з працівниками

У зв'язку зі зростанням розмірів штрафів за недотримання законодавства про працю України, все більше роботодавців звертають увагу на врегульованість трудових відносин з працівниками та проводять внутрішній аудит на своїх підприємствах з метою виявлення та усунення порушень. Спробуємо розібратися щодо встановлення робочого часу та режиму роботи працівників у сфері готельно-ресторанного бізнесу

№5 ЖОВТЕНЬ 2018

 

Все за режимом

Режим роботи у будь-якій сфері передбачає встановлення: часу початку та закінчення роботи; тривалість перерв для відпочинку і харчування; тривалість і порядок чергування змін. Режим роботи, тривалість робочого часу та відпочинку є складовими колективного договору, відповідно до статті 13 КЗпП, та правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, відповідно до Постанови № 213.

 

Проте слід розрізняти режим роботи, який установлюється індивідуально для працівників, і режим роботи підприємства. Вони можуть не збігатися. Режим роботи, визначений у колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку, графіках змінності є загальним для всіх працівників підприємства.

 

З огляду на специфіку роботи окремих структурних підрозділів підприємства для них може встановлюватись інший режим роботи, який відрізнятиметься від режиму роботи всього підприємства із зазначенням у колективному договорі або у правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства.

 

Якщо у зв'язку зі змінами в організації виробництва та праці виникла необхідність змінити режим роботи одному, кільком працівникам, або змінити режим роботи всього підприємства, то діяти необхідно відповідно до статті 32 КЗпП. Частиною 4 та 5 цієї статті передбачено, що у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці допускається зміна істотних умов праці при продовженні роботи за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою. Про зміну істотних умов праці - систем та розмірів оплати праці, пільг, режиму роботи, встановлення або скасування неповного робочого часу, суміщення професій, зміну розрядів і найменування посад та інших — працівник повинен бути повідомлений не пізніше ніж за 2 місяці.

 

Отже, при зміні режиму роботи з ініціативи роботодавця необхідно дотримуватися двох вимог. По-перше, зміна режиму роботи повинна відбутися внаслідок зміни в організації виробництва і праці, а по-друге, про зміну режиму роботи працівника потрібно попередити не менш ніж за 2 місяці.

 

Дотримуючись вимог чинного законодавства, роботодавець видає наказ, де зазначає чим спричинено зміни в організації виробництва і праці та які зміни істотних умов праці чекають на працівників (в нашому випадку зміна режиму роботи) Потім з наказом ознайомлюють працівників, яких він стосується. Не забуваємо при цьому про вимоги щодо строків попередження.

 

Якщо ініціатором зміни режиму роботи є працівник, то він подає заяву на ім'я керівника підприємства із проханням установити інший режим роботи. Працівник може просити про зміну режиму роботи як на визначений строк (додаток 2), так і на невизначений. Якщо роботодавець не заперечує про встановлення такого режиму роботи, він про це зазначає в резолюції. В такому випадку на підставі заяви видається наказ. Відповідно до заяви, щодо встановлення індивідуального режиму роботи, оплата праці буде проводитись з огляду на оклад, оскільки буде дотримана тижнева норма робочого часу.

 

Тривалість робочого часу

Слід звернути увагу на статтю 50 КЗпП, у якій зазначено, що нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень, незалежно від того п'ятиденний чи шестиденний робочий тиждень установлено на підприємстві.

 

А от статтею 52 КЗпП передбачена щоденна тривалість роботи при шестиденному робочому тижні і вона не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години. У статті 53 КЗпП зазначено, що напередодні вихідних днів тривалість роботи при шестиденному робочому тижні не може перевищувати 5 годин. Оскільки статтею 67 КЗпП визначено, що загальним вихідним днем є неділя, то у суботу при шестиденному робочому тижні працівники не можуть працювати більше 5 годин.Отже, при шестиденному робочому тижні є обмеження щодо денної норми робочого часу, а при п’ятиденному робочому тижні денної норми робочого часу КЗпП не встановлено, лише тижнева. Очевидно, що робочий день може тривати більше або менше звичного для нас 8-годинного робочого дня. Але про дотримання тривалості 8 годинного робочого дня йдеться у статті 2 Конвенції № 1, також в ній наголошується і про випадки, коли тривалість робочого дня може виходити за межі 8 годин.

 

Робочий час готельєрів

Відомо, що готельно-ресторанний бізнес має специфіку безперервно діючого циклу, а отже без роботи змінами тут не обійтися. Пунктом 4 статті 247 КЗпП визначено, що виборний орган первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі, організації разом з власником або уповноваженим ним органом вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо; Якщо ж такий орган на підприємстві відсутній, це питання узгоджується між власником та трудовим колективом. При складанні графіків змінності може виникнути питання щодо максимальної тривалості зміни. В цьому випадку слід керуватися пунктом с статті 2 Конвенції 1, та статтею 61 КЗпП, яка передбачає, що на безперервно діючих підприємствах, в установах, організаціях, а також в окремих виробництвах, цехах, дільницях, відділеннях і на деяких видах робіт, де за умовами виробництва (роботи) не може бути додержана встановлена для даної категорії працівників щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, допускається за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації запровадження підсумованого обліку робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала нормального числа робочих годин (статті 50 і 51).

 

Щоб читати далі, замовте повну версію журналу