Законодавство про працю: заробітна плата, перевірки та штрафи   |   №2 АПРЕЛЬ 2017

З початку року у зв’язку з істотним підвищенням мінімальної заробітної плати, а як наслідок — зростанням штрафів за порушення законодавства про працю — постає логічне питання: можливо, краще не допустити перевірки підприємства, ніж сплачувати величезні штрафи? Відповідь на нього можна отримати, аналізуючи суми штрафів за порушення законодавства про працю

 

Вікторія Ліпчанська,

експерт Всеукраїнської асоціації кадровиків, бізнес-тренер

Із 1 січня 2017 року Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII були внесені зміни, зокрема й до Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), згідно з яким абзац 6 ч. 2 ст. 265 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

• «недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні — у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

• вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини, — у стократному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення;

• порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим цієї частини, — у розмірі мінімальної заробітної плати».

 

Таким чином, порушення законодавства про працю, зазначені в ст. 265 КЗпП, у зв’язку з вказаними змінами можна умовно поділити на 3 види:
 

1) Порушення законодавства про працю, виявлені ході під час проведення перевірки

2) Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

3) Виявлено після недопущення до проведення перевірки порушень:

— фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту);

— Оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві;

— виплата заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ;

— порушення інших вимог трудового законодавств


Тобто фактично було посилено відповідальність за порушення законодавства про працю, виявлені після недопущення посадової особи Держпраці (далі — інспектор) до проведення перевірки, та власне встановлено новий вид порушення законодавства про працю — недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні, за який юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення.

 

Нове чи забуте старе?

Уже давно в Кодексі України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) міститься ст. 188-6 «Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, або створення перешкод для діяльності цього органу».
 

КУпАП

КЗпП

Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, щодо усунення порушень законодавства про працю та загальнообов’язкове державне соціальне страхування або створення перешкод для діяльності цього органу

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні

штраф на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, установленої законом на момент виявлення порушення.

На посадових осіб

На юридичну або фізичну особу підприємці, які використовують найману працю

 

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ…