Запобіжник від штрафів: що треба знати про перевірки

Запобіжник від штрафів: що треба знати про перевірки

У 2017 році було введено в дію новий Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю. Це викликало багато питань, відповіді на які слід враховувати в повсякденній діяльності підприємств. Зорієнтуватися в цих питаннях допоможуть необхідні роз’яснення, тим більше що з 1 січня, відповідно до збільшення мінімальної зарплати, штрафи автоматично збільшилися

№1 ЛЮТИЙ 2018

Підстави та види перевірок

Перевіряючий в готелі останнім часом гість нечастий, але все одно небажаний. Тому, щоби його візит не викликав додаткового негативу, треба дещо знати про перевірки з питань законодавства про працюта та хто їх здійснює.

 

Державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється Держпраці та її територіальними органами у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці, які проводять:

1) за зверненням працівника про порушення стосовно нього законодавства про працю;

2) за зверненням фізичної особи, стосовно якої порушено правила оформлення трудових відносин;

3) за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації, інших джерел, доступ до яких не обмежений законодавством, та джерел, зазначених у підпунктах 1, 2, 4–7 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 26 квітня 2017 року № 295;

4) за рішенням суду, повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про працю;

5) за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду (контролю), про виявлені в ході виконання ними контрольних повноважень ознак порушення законодавства про працю.

 

Інспектування проводяться за інформацією Держстату та її територіальних органів про наявність заборгованості з виплати заробітної плати.

 

Також інспектування може проводитися за інформацією ДФС та її територіальних органів про:

• невідповідність кількості працівників роботодавця обсягам виробництва (виконаних робіт, наданих послуг) до середніх показників за відповідним видом економічної діяльності;

• факти порушення законодавства про працю, виявлені у ході здійснення контрольних повноважень;

• факти провадження господарської діяльності без державної реєстрації у порядку, встановленому законом;

• роботодавців, що мають заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, що перевищує мінімальний страховий внесок за кожного працівника.

 

Підставою для інспектування можуть стати дані Пенсійного фонду України та його територіальних органів про:

• роботодавців, які нараховують заробітну плату менше мінімальної;

• роботодавців, у яких стосовно працівників відсутнє повідомлення про прийняття на роботу;

• роботодавців, у яких протягом місяця кількість працівників, що працюють на умовах неповного робочого часу, збільшилась на 20 і більше відсотків;

• працівників, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами в одного роботодавця більше року;

• роботодавців, у яких стосовно працівників відсутні нарахування заробітної плати у звітному місяці (відпустка без збереження заробітної плати без дотримання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР);

• роботодавців, у яких протягом року не проводилась індексація заробітної плати або сума підвищення заробітної плати становить менше суми нарахованої індексації;

• роботодавців, у яких 30 і більше відсотків працівників працюють на умовах цивільно-правових договорів;

• роботодавців з чисельністю 20 і більше працівників, у яких протягом місяця відбулося скорочення на 10 і більше відсотків працівників.

 

Інспектування може бути ініційовано за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників, які є членами профспілки, виявлених під час здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

 

Посвідчення та тривалість перевірки

Інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад (далі — органи контролю), посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю (далі — контрольні повноваження).

 

Продовження статті в повній версії журналу №1 ЛЮТИЙ 2018 →