Злочин і кара: як керівництву реагувати на помилки та проступки працівників?

Злочин і кара: як керівництву реагувати на помилки та проступки працівників? | №4 АВГУСТ 2017

У будь-якій професійній сфері не варто виключати людський фактор. Якщо ж мовити про готельно-ресторанний бізнес, працівник може запізнитися на роботу через певні обставини, не посміхнутися гостю через поганий настрій, випадково розбити посуд у ресторані тощо. Однак трапляються й значно гірші порушення. Деякі з них призводять навіть до звільнення. Роботодавці бувають украй різними — від лояльних до деспотичних. Одні завжди йдуть назустріч співробітнику, інші штрафують за найменше відхилення у внутрішньому розпорядку.

Тож чи є «золота середина»? Які методи покарання можна застосовувати до персоналу та за яку провину? Відповідаємо на ці й інші запитання спільно з нашими експертами

 

Ольга Шелест

Частину організаційних проблем вирішують Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі — Правила) — обов’язковий для всіх підприємств нормативний акт, що вважається основним документом серед внутрішніх (локальних) організаційно-правових документів. Зазвичай він містить загальні положення, порядок прийняття та звільнення працівників, обов’язки та права як працівників, так і роботодавця, трудовий розпорядок, заохочення за успіхи в роботі й відповідальність працівників за порушення Правил тощо.

 

Згідно з п. 2 ст. 29 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП), роботодавець зобов’язаний ознайомити працівника з Правилами до початку трудових відносин. Типової форми цього документа станом натепер не затверджено. Кожен роботодавець складає цей акт самостійно. Водночас будь-які внутрішні (локальні) нормативні документи не мають суперечити чинному законодавству України. Варто завважити, що поряд із Правилами розроблюються: посадові інструкції, положення про оплату праці, положення про преміювання, положення про винагороду за підсумками роботи за рік, положення про структурні підрозділи тощо.

 

За які ж відхилення в робочому процесі персонал може нести відповідальність у готельно-ресторанній сфері? Які проступки співробітників ніколи не лишаться поза увагою керівництва?

«Якщо говорити загалом, то можна виділити два основні види проступків, — коментує керівник HR-відділу Ribas Hotels Group Юлія Тернова (м. Одеса). Перший із них пов’язаний із порушенням дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку. Це і поява на роботі в стані алкогольного сп’яніння, і систематичне запізнення, і куріння в недозволеному місці тощо. До другого виду ми відносимо пряме порушення співробітником його посадових обов’язків та їх неправильне виконання: хамство по відношенню до клієнтів (особливо якщо клієнтоорієнтованість — один із проявів місії вашої компанії), недотримання регламенту виконання завдання, що спричинило за собою невдоволення клієнта (для вас це — втрачені гроші та репутація) тощо. Звісно, обидві категорії помилок тісно пов’язані між собою. Скажімо, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, складно нормально спілкуватися з гостем. Провалені проекти, зірвані дедлайни, невиконання завдань, погані відгуки відвідувачів, зіпсовані партнерські відносини, низька якість сервісу — в основі всіх цих подій і фактів лежить помилка або дія (бездіяльність) співробітника».

 

«Основні проступки працівників — неякісне виконання своїх посадових обов’язків та недотримання стандартів обслуговування, — зазначає директор апартамент-готелю СК «Деренівська Купіль» Ольга Курак (с. Нижнє Солотвино, Закарпатська обл.). — І повторюються вони серед усіх працівників більшою чи меншою мірою в кожному підрозділі».

 

Відповідальність і закон

Керівництву неабияк складно організувати робочий процес таким чином, аби підлеглі зовсім не помилялися. Особливо йдеться про підприємства з великим штатом. Ми розуміємо, що ідеально налагодити роботу персоналу в готельному господарстві майже неможливо. Тому водночас із мотивуючими програмами застосовуються певні міри покарання. Як вони регламентуються чинним законодавством?

 

«Згідно з трудовим законодавством України — глави 9 та 10 КЗпП — відповідальність за проступки співробітників поділяється на матеріальну та дисциплінарну, — розповідає фахівець із кадрового діловодства, трудового права, підбору, оцінки та мотивації персоналу, сертифікований спеціаліст за програмою «Директор із персоналу» Ірина Римар. — Спочатку розгляньмо обов’язки працівника перед роботодавцем. Вони прописані в ст. 139 КЗпП. Зокрема там мовиться про те, що працівники зобов’язані трудитися чесно та сумлінно, своєчасно й точно виконувати розпорядження власника чи вповноваженого ним органу, дотримуватися трудової та технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Додатково обов’язки працівника прописуються у внутрішніх нормативних актах підприємства та посадовій інструкції. Варто завважити, що внутрішні положення й стандарти не повинні погіршувати умови праці персоналу.

 

Дисциплінарна відповідальність полягає в обов’язку працівника відповідати перед власником або вповноваженим ним органом (директором) за скоєний ним дисциплінарний проступок і понести дисциплінарні стягнення, передбачені нормами трудового права. Причому законодавство виділяє два види дисциплінарної відповідальності: 1) загальну і 2) спеціальну.

 

Загальна дисциплінарна відповідальність передбачається статтями 147–152 КЗпП. Підставою для її виникнення є дисциплінарний проступок.

Спеціальну дисциплінарну відповідальність передбачено для окремих категорій працівників спеціальним законодавством, а також статутами й положеннями про дисципліну.

 

Відповідно до ст. 147 КЗпП, за порушення трудової дисципліни до працівника можна застосувати догану чи звільнення. Варто наголосити, що за порушення трудової дисципліни до співробітників може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. Якщо до працівника за порушення трудової дисципліни була застосована догана, за це ж порушення роботодавець уже не може звільнити такого працівника.

 

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ...